Zobrazovače sú zložené grafické objekty, ktoré slúžia na zobrazovanie hodnôt objektov systému D2000.


V súčasnej verzii procesu D2000 GrEditor sú k dispozícii tieto typy zobrazovačov:


Koláčový diagram
Koláčový diagram
Vertikálny zobrazovač
Vertikálny zobrazovač
Vertikálny zobrazovač - percentá
Vertikálny zobrazovač - percentá
Horizontálny zobrazovač
Horizontálny zobrazovač
Horizontálny zobrazovač - percentá
Horizontálny zobrazovač - percentá
Stĺpcový prístroj
Stĺpcový prístroj
Ručičkový prístroj
Ručičkový prístroj
Zobrazovač Text
Zobrazovač Text
Zobrazovač Pruh
Zobrazovač Pruh
Zobrazovač Trend
Zobrazovač Trend
Zobrazovač Browser
Zobrazovač Browser
Zobrazovač Report
Zobrazovač Graf
Zobrazovač XY Graf
Zobrazovač XY Graf
Zobrazovač Schéma
Zobrazovač Schéma
Zobrazovač Monitorovanie
Zobrazovač Alarmy
Zobrazovač Monitorovanie
Zobrazovač Monitorovanie
Zobrazovač Progress bar
Zobrazovač Progress bar
Splitter
Zobrazovač Splitter
WebFrame
Zobrazovač WebFrame
HTML iframe
Zobrazovač HTML iframeKreslenie grafických objektov