Page tree
Title: D2000 OBJApi  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/W4MHAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V12 Dokumentácia (24)
    Page: Procesy
    Page: Výkonné funkcie
    Page: Komunikácia medzi objektami
    Page: Prehľad licenčných možností
    Page: ListOfObjects
    Page: ConnectKernel
    Page: NewDefProc
    Page: Schéma DODM
    Page: SetNewValue
    Page: SetTermProc
    Page: GetObjectId
    Page: Time
    Page: Základné časti užívateľského klient procesu
    Page: Externé funkcie (Matematické spracovanie údajov)
    Page: SetRowNewValue
    Page: FreeData
    Page: Položky konfiguračného okna (Archivované hodnoty (Archivovanie údajov v systéme D2000))
    Page: TimeToItems (Zoznam funkcií)
    Page: Rozhrania systému D2000
    Page: SetItemNewValue
    Page: TimeFromItems (Zoznam funkcií)
    Page: NewValueProc
    Page: Užívateľské premenné
    Page: GetArchivData
D2000 V12 Documentation EN (1)
    Page: Prehľad licenčných možností
Labels
Global Labels (1)
Hot Referrers
Outgoing Links
D2000 V12 Dokumentácia (2)     Page: Procesy
    Page: Štruktúra programového adresára