Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia FreeData slúži na vrátenie alokovanej pamäte rozhraniu D2000 ObjApi.
Deklarácia
void FreeData(void *ptr)

Parametre
Parameter ptr je ukazovateľ na data, ktorý bol vrátený ako výsledok volania niektorej z výkonných funkcií rozhrania D2000 ObjApi.

Súvisiace stránky:

Write a comment…