Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia Time slúži na získanie aktuálneho systémového času vo formáte kompatibilnom s formátom používaným rozhraním D2000 ObjApi (ukladaný v type double).
Deklarácia
double Time(void)

Návratová hodnota
Aktuálny systémový čas.

Súvisiace stránky:

Write a comment…