Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia NewDefinitionProc je volaná rozhraním D2000 ObjApi pri vzniku nového alebo zániku (zrušení) existujúceho potomka.
Deklarácia
void NewDefProc(const ObjectDescriptPtr descrPtr,const UvarDataPtr uvarPtr)

Parametre
Parametre descrPtr a uvarPtr popisujú parametre nového objektu, jeho meno, Id atď. Ak je položka status parametra ObjectDescript rovná Deleted bol objekt s identifikátorom rovným položke Id zrušený a ostatné položky nemajú význam.
Write a comment…