Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Function
Funkcia GetObjectId slúži na zistenie jednoznačného identifikátora objektu žiadaného niektorými funkciami rozhrania D2000 ObjApi (napr. funkcia SetNewValue) podľa jeho mena.
Deklarácia
HOBJ GetObjectId(const char *name, ValueType *ValTyp)

Parametre
Parameter name určuje meno objektu. V parametri ValTyp je vrátený typ hodnoty objektu, ktorý je nutné dodržať pri zápise novej hodnoty do systému volaním funkcie SetNewValue.
Návratová hodnota
Jednoznačný identifikátor objektu, ak existuje, inak funkcia vráti nulu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…