Akcia DB_TRANS_COMMIT


Funkcia
Akcia uzavrie transakciu (realizácia vykonaných SQL príkazov a akcií v rámci Pripojenia na databázu).
Deklarácia
DB_TRANS_COMMIT handleIdent_Int, retCodeIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int out Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) Pripojenia na databázu.
retCodeIdent_Int out Identifikátor - návratový kód.

Návratový kód
Hodnota parametra retCodeIdent_Int - pozri tabuľku chybových stavov. Je možné získať rozšírenú informáciu o chybe.
Popis
Identifikátor pre číslo Pripojenia pochádza z vykonania akcie DB_TRANS_OPEN.

Návratový kód popisuje úspešnosť akcie (__ERR_NO_ERROR).

Súvisiace stránky:

Write a comment...