Akcia PG_DISCONNECT


Funkcia
Akcia uzatvorí spojenie s tabuľkou.
Deklarácia
PG_DISCONNECT handleIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - (handle) spojenia s tabuľkou (získaný akciou PG_CONNECT).

Popis
Hodnota parametra handleIdent_Int musí byť získaná akciou PG_CONNECT.

Súvisiace stránky:

Write a comment...