Akcia DB_TRANS_CLOSE


Funkcia
Akcia ukončí existujúce Pripojenie na databázu.
Deklarácia
DB_TRANS_CLOSE handleIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int out Identifikátor pre jednoznačné číslo (handle) Pripojenia na databázu.

Popis
Identifikátor pre číslo Pripojenia, alebo handle pochádza z vykonania akcie DB_TRANS_OPEN.

Akcia ukončí pripojenie. Všetky zmeny, ktoré neboli potvrdené akciou DB_TRANS_COMMIT budú stratené.

Všetky pripojenia na tabuľky, ktoré vznikli (DB_CONNECT, PG_CONNECT, SQL_CONNECT) v rámci zanikajúceho Pripojenia na databázu a neboli uzatvorené sú automaticky uzatvorené.

Súvisiace stránky:

Write a comment...