Akcia DB_DISCONNECT


Funkcia
Akcia uzatvorí spojenie s tabuľkou (handle).
Deklarácia
DB_DISCONNECT handleIdent_Int

Parametre
handleIdent_Int in Identifikátor typu Int - (handle) spojenia s tabuľkou (DB_CONNECT).

Popis
Hodnota parametra handleIdent_Int musí byť získaná akciou DB_CONNECT.

Súvisiace stránky:

Write a comment...