Page tree
Title: XML Import  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/v4kHAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V12 Dokumentácia (19)
    Page: XML Parametre
    Page: XML Repository
    Page: D2000 XML
    Page: História zmien objektov
    Page: Nastavenie parametrov pre procesy
    Page: Podrobný popis činnosti (XML Import)
    Page: Parameter GROUP_SOFT
    Page: Výpis aktuálnej štruktúry
    Page: Parametre pre proces D2000 Server
    Page: Schéma párovania objektov
    Page: Špecifikácia XML dát
    Page: Základné atribúty objektov
    Page: Exportovacie parametre
    Page: Tell príkazy
    Page: Zmena rodiča
    Page: Import z CNF
    Page: XML Export
    Page: Import a export D2000 tabuliek
    Page: Importovacie parametre
Hierarchy
Parent Page
    Page: D2000 XML
Children (3)
    Page: Import z CNF
    Page: Schéma párovania objektov
    Page: Podrobný popis činnosti (XML Import)
Labels
Global Labels (1)
Hot Referrers
Outgoing Links