Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 XML je určený na online konfiguráciu objektov systému D2000. Využíva štandard XML na uchovávanie konfigurácie objektov alebo jej častí vo forme XML súborov.

Využitie D2000 XML:


Poznámka: Ďalej v textoch budú D2000 XML súbory už označované iba krátko ako XML súbory.

Write a comment…