Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Importovacie parametre predstavujú parametre nastavované pri operáciách XML Import a XML Update.
Nastavenie parametrov výrazne ovplyvňuje výsledok týchto operácii.

Medzi importovacie parametre patria:

NázovPopis
DB_ASYNCD2000 Server, po príprave všetkých dát na zápis do konfigurácie (databázy), nečaká na informáciu o ukončení zápisu.
UID_STRICTPri párovaní objektov alebo referencií objektu páruje striktne na základe UID, ak je zadané.
UID_USEXMLAk import predstavuje update objektu a UID objektu v XML súbore sa líši od UID objektu v D2000 Server, použije sa UID z XML súboru. Toto môže nastať iba pri vypnutom parametri UID_STRICT!
IGNR_CRCPri importe sa ignoruje neplatné alebo neexistujúce CRC v XML súbore. Použije sa čas modifikácie z XML súboru, aj keď je CRC neplatné (t.j. s konfiguráciou bolo ručne manipulované).
Pozn: použitie tohto parametra môže byť nebezpečné v redundantných systémoch. Ak niektorý z redundantných D2000 Serverov nebeží a existujúci objekt je upravený pomocou XML exportu a importu, pričom sa nezmení čas modifikácie, tak následne pri nábehu D2000 Servera nebude jeho konfiguračná databáza korektne zosynchronizovaná (cfgsynchro pracuje na základe času modifikácie).
IGNR_CHECKKontrola správnosti konfigurácie objektov sa ignoruje. Import prebehne aj pri výskyte chyby. Neodporúča sa tento parameter zapínať!
UPD_VARSImportujú sa aj XML súbory, ktoré reprezentujú objekty typu užívateľská alebo štruktúrovaná premenná.
GROUP_ADDRozhoduje o tom, či pri importe objektu typu logická skupina alebo skupina objektov bude členstvo objektov v danej skupine pripočítané na základe zoznamu v XML súbore. V opačnom prípade je členstvo objektov nahradené zoznamom z XML súboru.
IGNR_REFSPri importe sa úplne ignoruje rezervovaná sekcia <REFERENCES> vyskytujúca sa v XML súbore. Všetky referencie na objekty, ktoré sa nachádzajú v ostatných sekciách, sa v cieľovej konfigurácii vyhľadávajú výhradne cez meno. Referencie stratili informáciu o jednoznačnom identifikátore objektu (UID), type objektu a type hodnoty referencovaného objektu.
Pri párovaní referencie s konkrétnym objektom užívateľ si musí byť istý jedinečnosťou mena, nedochádza ku kontrole typu objektu a typu hodnoty referencovaného objektu.
Tento parameter sa odporúča zapínať len v odôvodnených prípadoch!!

Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    IGNR_REFS - Aj stĺpce definície štruktúr sa mapujú potom cez názvy stĺpcov a nie cez index, resp. poradové číslo (vraj)

Write a comment…