Akcia COMMAND


Funkcia
Zaslanie textového príkazu určitému klient procesu systému.


Deklarácia
 COMMAND strExpression [ON procIdent[INSTANCE instanceExprInt]]
 


alebo


 


intIdent := COMMAND strExpression [ON procIdent[INSTANCE instanceExprInt]]
Parametre
strExpressioninVýraz typu String - textový príkaz.
procIdentinOdkaz na objekt typu Proces, ktorému bude príkaz zaslaný. Pokiaľ nie je špecifikovaný, príkaz je určený pre D2000 Server.
intIdentoutÚspešnosť spracovania príkazu.
instanceExprIntinVýraz, ktorého hodnota určuje číslo inštancie procesu, ktorému bude TELL príkaz zaslaný (Redundancia archivácie, Redundancia komunikačného procesu).
Popis
Procesu procIdent je zaslaný textový príkaz, ktorý vznikne ako hodnota výrazu strExpression.
Sú dve možnosti zaslania príkazu:
 1. Asynchrónna - ide o prvú možnosť (bez priradenia). Procesu je príkaz zaslaný a nečaká sa na výsledok operácie.
 2. Synchrónna - druhá možnosť. Výsledok vykonania akcie je priradený do identifikátora intIdent typu Int (celočíselný). Výsledok akcie COMMAND môže nadobudnúť jednu z hodnôt:
  • _ERR_TRANS_ABORT
  • _ERR_TRANS_ERROR
  • _ERR_TRANS_IGNORED
  • _ERR_NO_ERROR

Ak parameter procIdent nie je uvedený, príkaz sa odošle procesu D2000 Server.

Poznámka
Akcia plní tú istú úlohu, ako proces D2000 Tell.

Zoznam aktuálne implementovaných príkazov pre jednotlivé procesy je možné získať prostredníctvom procesu D2000 Application Manager tak, že v zozname procesov klikneme pravou myšou na proces a zvolíme položku Tell. Dialóg, ktorý sa otvorí obsahuje všetky implementované príkazy s krátkym popisom.

Ak nie je výraz instanceExprInt použitý a proces je spustený inštančne, TELL príkaz sa zašle všetkým bežiacim inštanciám.

Pozri tiež: Tell príkazy

Príklad
 INT _ret
 
 ; zaslanie TELL príkazu D2000 Serveru
 _ret := COMMAND "STOP SELF.KOM"

 ; zaslanie TELL príkazu procesu SELF.ARC 
 _ret := COMMAND "DI ON" ON SELF.ARC
 
 ; ak bežia inštancie procesu SELF.ARC, napríklad: [1]_SELF.ARC [2]_SELF.ARC
 ; predchádzajúca akcia doručí TELL príkaz obom inštanciám 
 
 ; zaslanie TELL príkazu inštancii 2 procesu SELF.ARC
 _ret := COMMAND "DI OFF" ON SELF.ARC INSTANCE 2

Súvisiace stránky:

Write a comment...