Je proces, ktorý zabezpečuje administratívne funkcie systému D2000 - štartovanie a zastavovanie jednotlivých procesov systému D2000, zálohovanie databáz, ovládanie práce s archívnymi trezormi, sledovanie ladiacich informácii niektorých procesov (D2000 Archiv, D2000 Server), posielanie RPC a pod.

Tento proces pracuje s textovým užívateľským rozhraním. Nie je určený pre bežnú obsluhu aplikácie systému D2000.

Write a comment...