Proces D2000 Server tvorí jadro systému D2000. Všetky aktivity v systéme D2000 sú synchronizované funkciami jadra. Po štarte systému proces D2000 Server vytvorí hierarchiu statických objektov a zavedie do pamäte základné objekty, ktoré zabezpečujú jednotlivé aktivity systému - procesy. D2000 Server je základným procesom dispečerského systému, ktorý zabezpečuje nasledovné funkcie:

  • správu systémových objektov - vytváranie, aktualizáciu stavov a hodnôt, udržiavanie väzieb medzi objektmi,
  • štartovanie a  zastavovanie procesov systému D2000,
  • poskytovanie informácií o objektoch pre iné procesy,
  • komunikáciu medzi procesmi,
  • prácu s databázami a súbormi, v ktorých je definovaná konfigurácia a parametre systému,
  • monitorovanie chodu systému a významných zásahov obsluhy do systému,
  • výpočet hodnôt systémových premenných,
  • nastavovanie hodnôt kalendárov a časových kanálov,
  • zálohovanie (backup) monitorovacej a konfiguračnej databázy.
Write a comment...