Systém D2000 je navrhnutý tak, aby na jednom počítači mohlo byť vytvorených viacero aplikácií danej verzie systému D2000.

Proces D2000 Application Manager (d2smc.exe) umožňuje komplexnú správu nielen samotných aplikácií, ale aj iných systémových prostriedkov. Aplikačný manažér vyžaduje pre svoju činnosť prihlásenie sa do operačného systému s administrátorskými právami.

Ak sa D2000 Application Manager používa cez Remote Desktop, odporúča sa použiť vzdialenú plochu za účelom administrácie (mstsc.exe /admin).

V prípade, že používateľ nemá v operačnom systéme Windows nastavené špeciálne prístupové práva, môže vykonávať iba obmedzené činnosti súvisiace s procesom D2000 Application Manager.

Proces D2000 Application Manager je klient proces systému D2000, ktorý umožňuje:

  • správu databázových serverov
  • správu aplikácií systému D2000
  • zobrazovať prehľad licenčných možností inštalácie
  • správu interaktívnych konzol pripojených na proces D2000 Server
  • správu prihlasovania klientov k procesu D2000
  • správu procesov bežiacej aplikácie (štartovanie, zastavovanie procesov, posielanie povelov)


Súvisiace stránky:

Write a comment...