Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zobrazovanie aktívnych a blokovaných alarmov

Výberom položky Alarmy z ponuky Otvor, alebo kliknutím na tlačidlo v Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlačením klávesy F2) sa otvorí okno obsahujúce zoznam všetkých alarmov. V tomto okne je možné získať informácie o aktívnych a blokovaných alarmoch v systéme. V okne možno kvitovať, blokovať a odblokovať jednotlivé alarmy. Toto okno sa otvorí aj kliknutím myši na symbol žiarovky umiestnenom v ľavom dolnom rohu okna procesu D2000 HI.

Zoznam alarmov v systéme D2000

Okno "Zoznam alarmov" pozostáva z troch častí:

Strom alarmových skupín


Po vybratí konkrétnej alarmovej skupiny sa obsah záložiek zredukuje na tie alarmy, ktoré patria do vybratej alarmovej skupiny. Skupiny, v ktorých sa nachádza aspoň jeden aktívny alarm majú červenú ikonku a za názvom skupiny v zátvorkách je počet nepotvrdených alarmov / všetkých alarmov pre kritické a nekritické alarmy v danej skupine. Ak alarmová skupina neobsahuje žiaden alarm, za sériou znakov ------- nie je uvedené žiadne číslo v zátvorke.
Po označení konkrétneho alarmu v niektorej zo záložiek, sa podfarbia ikonky tých logických skupín, v ktorých sa označený alarm nachádza, do siva.
Alarmy, ktoré nepatria do žiadnej alarmovej skupiny, patria do skupiny Nezaradené objekty.

Poznámka: V strome sa nezobrazujú všetky skupiny, ale len tzv. alarmové logické skupiny.

Zoznam posledných alarmových udalostí


V tomto zozname sa priebežne zobrazuje zoznam posledných piatich alarmových udalostí v poradí v akom vznikli. Zoznam nie je ovplyvňovaný výberom logickej skupiny.

Kritické, Nekritické alarmy a Blokované alarmy


Záložky pre kritické a nekritické alarmy zobrazujú informáciu o okamžitom počte nepotvrdených / aktívnych alarmov oboch typov v systéme, respektíve počet blokovaných alarmov.

  • Kritické alarmy - sú viac významné systémové alebo procesné (definované na objektoch D2000) alarmy
  • Nekritické alarmy - menej významné systémové alebo procesné (definované na objektoch D2000) alarmy
  • Blokované alarmy - alarmy, ktorých vyhodnocovanie je zablokované

Kliknutím na niektorú zo záložiek sa v okne zobrazia informácie a ovládacie prvky pre príslušný typ alarmov.

Write a comment…