Uvedomujeme si, že začiatok práce s Ipesoft D2000 môže byť komplikovaný. Preto sú súčasťou dokumentácie D2000 tieto jednoduché návody.

Na zoznámenie sa so základmi práce slúžia aj tieto nahrávky z webinára dostupné na YouTube:
Pri tvorbe jednoduchej SCADA aplikácie odporúčame nasledovný postup:

Pri tvorbe väčšej SCADA aplikácie, ktorá pracuje s viacerými opakujúcimi sa technologickými jednotkami (výrobné linky, PLC, stroje) odporúčame prečítať úvod do práce s definíciami štruktúr a štruktúrovanými premennými.

Pri tvorbe databázovo orientovanej aplikácie odporúčame nasledovný postup:

  • Konfigurácia ODBC spojení vo Windows ODBC Data Source Administrator pre proces D2000 DBManager (prípadne TNS položiek v prípade použitia Oracle databázy a Oracle-špecifického procesu Dbmanager_ora).
  • Konfigurácia objektov typu Databáza a Tabuľka v D2000 Cnf.
  • Tvorba ESL alebo Java skriptov na vykonávanie automatizovaných činností (dátové pumpy a podobne, prípadne serverovské skripty, ktoré obsahujú procedúry volateľné z iných skriptov alebo z vizualizácie).
  • Vizualizácia - vytvorenie schém obsahujúcich objekty Browser na zobrazenie dát z databáz, vytvorenie aplikačnej logiky (skript v rámci schémy).


Ďalšie témy:

  • Vytváranie aplikácie pre viacero jazykov - práca so Slovníkom: v konfigurácii popisov, statických textov a iných textových parametrov mnohých typov D2000 objektov je možné použiť syntax {!Key_name}, kde Key_name je názov kľúča v Slovníku. Pre individuálnych užívateľov je možné nastaviť zvolený jazyk a všetky kľúče budú preložené podľa definícii v Slovníku.0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.