Proces HI (Human Interface - konzola operátora) zabezpečuje komunikáciu dispečerského a monitorovacieho systému D2000 s operátorom. Tento proces umožňuje zobrazovanie údajov systému pomocou grafického rozhrania GUI operačného systému Windows NT. Proces HI umožňuje:

  • zobrazovanie hodnôt a stavov objektov (meraných a počítaných bodov, staníc, liniek, alarmov) v grafickej a číselnej forme,
  • ovládanie výstupných objektov: digitálne výstupy analógové a celočíselné výstupy, stanice, časové výstupy,
  • zobrazovanie grafov,
  • zobrazovanie grafických reportov,
  • prezeranie archivovaných hodnôt,
  • prezeranie monitorovaných dát systému,
  • štartovanie reportov,
  • štartovanie povelových súborov,
  • ovládanie alarmov (potvrdzovanie, blokovanie, odblokovanie).

Poznámka

Write a comment...