Tip

Na zoznámenie sa s konfigurovaním aplikácie slúži aj táto nahrávka z webinára dostupná na YouTube:

Na konfiguráciu aplikácie na platforme Windows slúži D2000 Application Manager (d2smc.exe). Po inštalácii D2000 je možné ho spustiť z Windows menu alebo zo zložky na ploche.

Ak D2SMC detekuje inštaláciu PostgreSQL (a ODBC ovládača PostgreSQL rovnakej verzie ako inštalácia D2000, tj. 32 alebo 64 bitov), tak ich zobrazí v zložke DB Engines. Na vytvorenie novej aplikácie je nutný nainštalovaný PostgreSQL (alebo starší Sybase SQL Anywhere, prípadne MS SQL Server).

Tip

Odporúčame používať databázu PostgreSQL.


Choďte do zložky Applications a kliknite na tretiu ikonu v záhlaví s tooltipom "Create New Application".

V ďalšom okne nechajte platformu nastavenú na PostgreSQL a kliknite OK.


V ďalšom okne zadajte názov aplikácie (bez medzier) a voliteľne zadajte popis. Parameter Startup nastavte na hodnotu Automatic, ak sa má aplikácia štartovať automaticky po štarte počítača. Hodnota Manual znamená, že aplikáciu bude treba štartovať pomocou D2SMC.

Kliknite OK.

Tip

Pri vytváraní aplikácie (ale aj neskôr) je možné zadať ďalšie štartovacie parametre. Niekedy je používaný parameter /N, ktorý spôsobí, že proces D2000 Server neštartuje automaticky žiadne procesy.


Zadajte heslo pre užívateľa postgres, ktoré ste špecifikovali pri inštalácii PostgreSQL. Heslo je potrebné na vytvorenie databáz pre aplikáciu a na import dátových štruktúr do týchto databáz. Po zadaní hesla kliknite OK

Na niekoľko sekúnd sa zobrazí informačné okno ohľadne vytvárania aplikačnej a monitorovacej databázy.

Po úspešnom vytvorení aplikácie D2SMC automaticky pokračuje vytvorením archívnej databázy. Kliknite na OK.

Tip

V niektorých aplikáciách sa používa samostatný počítač pre archívny subsystém D2000. Na takomto počítači je PostgreSQL s archívnou databázou a proces D2000 Archív. V takomto prípade nie je potrebné na aplikačnom serveri vytvárať lokálnu archívnu databázu a je možné kliknúť na Cancel a konfiguráciu archívu preskočiť.

V ďalšom okne štandardne nie je treba nič nastavovať. Prednastavené meno archívu SELF.ARC je postačujúce.

Týmto je aplikácia vytvorená a je možné ju spustiť kliknutím na prvú ikonu v toolbare s tooltipom "Start Application".

Prvý štart aplikácie trvá niekoľko desiatok sekúnd (počas neho sa aktualizujú šablóny konfiguračnej a monitorovacej databázy). Nasledovné štarty sú už rýchlejšie.


Tip pre pokročilých

Pri vytvorení aplikácie D2SMC vytvára:

  • Aplikačný adresár
  • V PostgreSQL: užívateľa dba, tablespaces (v aplikačnom adresári) a databázy (konfiguračnú, monitorovaciu, archívnu)
  • Dátové zdroje (viditeľné v ODBC Data Source Administrator) pre konfiguračnú, monitorovaciu a archívnu databázu
  • Registry vetvu aplikácie s parametram pre D2000 Server a D2000 ArchívWrite a comment...