Tip

Na zoznámenie sa s konfigurovaním aplikácie a spustením užívateľských procesov slúži aj táto nahrávka z webinára dostupná na YouTube:

Užívateľské procesy D2000 sú:

  • D2000 Application Manager (d2smc.exe) - slúži na konfiguráciu aplikácie na platforme Windows (vie vytvárať/spúšťať/zastavovať lokálne bežiace aplikácie).
  • D2000 CNF - slúži na online konfiguráciu negrafických objektov.
  • D2000 GrEditor - slúži na online konfiguráciu grafických objektov.
  • D2000 HI - slúži na prácu užívateľov (operátorov, dispečerov) so systémom Ipesoft D2000.
  • D2000 System Console - slúži na administráciu aplikácie (umožňuje pripojiť sa na lokálne alebo vzdialené aplikácie, manipulovať s procesmi, zobrazovať ich konzolu a interagovať s nimi).

Užívateľské procesy D2000 je možné ho spustiť z Windows menu alebo zo zložky na ploche.

Pokiaľ je spustený D2000 Application Manager, procesy D2000 HI a D2000 GrEditor je možné spustiť priamo z toolbaru kliknutím na ikonky s tooltipmi "Start GR" a "Start HI".


Tip pre pokročilých

D2000 CNF, D2000 HI a D2000 GrEditor je možné spustiť aj voči vzdialenému serveru. Je nutné zadať pri spúšťaní jeden z nasledovných štartovacích parametrov:

  • Parameter /S<name_or_IP_address> - pripojenie sa k serveru. Zadáva sa názov servera alebo IP adresa, napr. /S172.16.0.1 alebo /Smyserver. Pokiaľ je server dostupný cez dve nezávislé siete, je možné špecifikovať dve IP adresy oddelené čiarkou (napr. /S172.16.0.1,172.17.0.1) - na pripojenie sa použije redundantné TCP spojenie.
  • Parameter /RD<name_of_RD_group> - pripojenie sa k aktívnemu D2000 Serveru v rámci redundantnej skupiny. Zadáva sa názov redundantnej skupiny špecifikovaný parametrom GroupName (napr. /RDMES). Názov je citlivý na veľké a malé písmená. Pripojenie k redundantnej skupine prebieha s použitím multicastov, preto tento parameter je použiteľný iba na segmente siete, kde sa nachádzajú D2000 Servery (alebo vyžaduje konfiguráciu routrov, aby podporovali routovanie multicastov).
  • Parameter /RF<name_of_RD_group> - pripojenie sa k aktívnemu D2000 Serveru v rámci redundantnej skupiny. Zadáva sa názov redundantnej skupiny špecifikovaný v registroch - viac informácií tu.Write a comment...