Proces D2000 GrEditor - grafický editor umožňuje vytvárať grafické schémy zobrazujúce monitorovaný technologický proces. Integruje nástroje na vytváranie väzieb grafických objektov na objekty systému D2000, čo umožňuje zobrazovanie a ovládanie hodnôt reálnej technológie.

Write a comment...