Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prostredie procesu GrEditor - panel s ponukami


Panel s ponukami obsahuje položky:Ponuka SystémPonuka Systém umožňuje prihlásenie a odhlásenie užívateľa, vytvorenie, otvorenie, zatvorenie, uloženie, zrušenie grafickej schémy a ukončenie procesu D2000 GrEditor.

Ponuka Systém

PrihláseniePrihlásenie sa k práci do procesu D2000 GrEditor.
OdhlásenieOdhlásenie sa po ukončení práce s procesom D2000 GrEditor.
Veľkosť oknaNastavenie veľkosti aktívneho okna podľa rozlíšenia.
NováVytvorenie novej grafickej schémy.
OtvorOtvorenie grafickej schémy.
ZatvorZatvorenie otvorenej grafickej schémy.
UložUloženie otvorenej grafickej schémy.
Ulož AkoUloženie otvorenej grafickej schémy pod iným názvom.
Ulož VšetkyUloženie všetkých otvorených grafických schém.
ZrušVymazanie vytvorenej grafickej schémy.
TlačTlač editovanej grafickej schémy.
[História schém]Zoznam naposledy editovaných grafických schém. Zoznam obsahuje maximálne osem (8) schém.
KoniecUkončenie procesu GrEditor.


Ponuka EditáciaPonuka Editácia umožňuje vykonať niektoré základné editačné akcie.

Ponuka Editácia

UndoKrok späť - zrušenie naposledy vykonanej akcie.
RedoOpätovné vykonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo.
VystrihniVystrihnutie objektu, resp. skupiny objektov.
KopírujKopírovanie objektu, resp. skupiny objektov.
VložVloženie objektu, resp. skupiny objektov zo schránky do grafickej schémy.
Skript schémyEditácia skriptu schémy.
Lokálne premennéEditácia lokálnych premenných schémy.
Poradie Windows prvkovNastavenie poradia windows prvkov.
Zoznam spojeníOtvorenie zoznamu pripojení objektov v grafickej schéme.
FiltreFiltrovanie viditeľného obsahu schémy v závislosti od toho, či objekty obsahujú nejakú vlastnosť.
Vyčisti schémuZrušenie všetkých objektov v editovanej schéme.


Ponuka NastaveniaPonuka Nastavenia umožňuje nastaviť parametre grafického editora - procesu D2000 GrEditor a parametre editovanej grafickej schémy.

Ponuka Nastavenia

Parametre Gr.EditoraKonfigurácia parametrov procesu D2000 GrEditor.
Parametre schémyKonfigurácia parametrov schémy (rozmery, farba pozadia, podkladová bitová mapa, vzorka a pod.).
XML Export nastaveniaNastavenia pre XML export objektov.
XML Repository nastaveniaNastavenia pre XML Repository.


Ponuka Konfigurácia GrProstredníctvom položiek ponuky Konfigurácia Gr je možné vytvárať, konfigurovať a rušiť nižšie uvedené položky.

Ponuka Konfigurácia Gr

Farebné paletyVytváranie, modifikácia a rušenie farebných paliet.
Zobrazovacie paletyVytváranie, modifikácia a rušenie zobrazovacích paliet.
Bitmapové paletyVytváranie, modifikácia a rušenie bitmapových paliet.
Doplnkové paletyVytváranie, modifikácia a rušenie doplnkových paliet.
Textové štýlyVytváranie, modifikácia a rušenie textových štýlov.
Bitové mapyPridávanie, aktualizovanie a rušenie bitových máp.
Generovanie slovníkaOtvorenie okna pre generovanie kľúčov slovníka pre vybrané objekty.


Ponuka Konfigurácia D2000Prostredníctvom položiek ponuky Konfigurácia D2000 je možné vytvárať, konfigurovať a rušiť nižšie uvedené položky.

Ponuka Konfigurácia D2000

Zoznam objektovVýberové okno obsahuje zoznam objektov systému D2000, ktorý môže byť kategorizovaný podľa typu objektu, podľa príslušnosti v logických skupinách a jednoduchého filtra.
MenotvorbaNastavenia a tvorba predpony a prípony pre jednotlivé typy objektov systému D2000. Viac informácií je uvedených v kapitole Menotvorba.
Logovacia databázaUmožňuje konfigurovať parametre logovacej databázy.
Systémové textyUmožňuje meniť názvy systémových textov.
Transformačná paletaDefinovanie masky pre štyri typy hodnôt: Integer, Real, Absolútny čas a Časový interval. Viac informácií je v kapitole Transformačná paleta.
SlovníkProstredníctvom Slovníka sa definujú jazyky a kľúčové slová a texty priradené k jednotlivým kľúčovým slovám.
História objektuPrezeranie histórie zmien objektov.
ESL Diagnostic packZobrazenie podrobných informácií o bežiacich inštanciách objektov typu Event a Schéma.
CNFEditovanie objektov v procese D2000 CNF.
XML ImportUmožňuje spustiť XML Import objektov prostredníctvom importovacieho dialógu.


Ponuka UtilityPonuka Utility obsahuje nástroje pre prácu s bitovými mapami.

Ponuka Utility

Aktualizácia bitových mápSynchronizácia bitových máp podľa adresára Bitmaps a pridanie nových (alebo zmenených) bitových máp do systému D2000. Procesom D2000 HI a D2000 GrEditor sa potom rozpošlú tieto bitmapy a následne sa prekreslia v týchto procesoch.


V prípade, že sa v podadresári \Bin programového adresára vyskytuje aspoň jeden .dll súbor poskytujúci import externých schém z iných grafických formátov, je ponuka Utility rozšírená o položku Importy. V súčasnosti je k dispozícii čiastočná podpora pre import z formátu Autocad-DXF a zároveň je definované rozhranie pre písanie ďalších importných dll súborov.


ImportyImport schém z iných grafických vektorových formátov.

Poznámka 1: Pri importovaní musí byť otvorená schéma, do ktorej bude import prebiehať.

Poznámka 2: Importné drivery pre proces D2000 GrEditor.dll súbory, ktorých meno musí začínať prefixom "Imp_". Umiestňujú sa v programovom adresári súborov systému D2000 v podadresári \Bin. Ďalšie drivery je možné pridávať za chodu procesu.


Ponuka OknáPonuka Okná umožňuje organizovať okná grafických schém na pracovnej ploche grafického editora.

Ponuka Okná

KaskádaRozmiestnenie okien otvorených grafických schém do kaskády.
Rozmiestniť horizontálneRozmiestnenie okien otvorených grafických schém nad seba pričom sa maximalizuje rozmer x týchto okien.
Rozmiestniť vertikálneRozmiestnenie okien otvorených grafických schém vedľa seba pričom sa maximalizuje rozmer y týchto okien.
Zavrieť všetkyZatvorenie všetkých otvorených grafických schém.
Názvy schémV spodnej časti ponuky Okná sú vymenované názvy otvorených grafických schém. Pri názve schémy, ktorá sa v editore nachádza na vrchu, t.j. tá, ktorá je viditeľná, je značka značka.


Ponuka HelpPonuka Help umožňuje štartovať pomocníka (help) procesu D2000 GrEditor a otvára dialógové okno poskytujúce informácie o stave a rozsahu licencie.

Write a comment…