Systém D2000 poskytuje pre vytváranie ESL skriptov editor, ktorý umožňuje:

Write a comment...