Implementované funkcie

Do výrazu pre objekt typu Počítaný bod alebo do editovaného ESL skriptu je možné vkladať funkcie buď priamo zápisom pomocou klávesnice alebo výberom z ponúknutého zoznamu funkcií. Zoznam funkcií sa objaví po stlačení tlačidla Funkcie v konfiguračnom okne počítaných bodov alebo v okne pre konfiguráciu skriptu.

Rozdelenie implementovaných funkcií:

Zoznam implementovaných funkcií


Trigonometrické funkcie:


Matematické funkcie:


Funkcie pre prácu s dátumom a časom:


Funkcie pre prácu so znakmi a textovými reťazcami:


Funkcie vyhodnocujúce priebeh hodnoty za časový úsek:


Funkcie pre definovanie a analýzu impulzných hodnôt:


Špeciálne aplikačné funkcie:


Funkcie pre prácu so štruktúrovanými premennými:


Funkcie pre manipuláciu s atribútmi hodnoty objektu:


Systémové funkcie:


Ostatné funkcie:

Write a comment...