Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Popis parametrov objektov je uvedený na jednotlivých stránkach kapitoly Zobrazovače.


SchémaZobrazovač neumožňuje obsluhu udalostí (OnClick, atď.) ako v HI.
GrafParametre Číslo riadku podľa inštancie schémy (Zadané číslo riadku), Ovládacie prvky a Rámik nie sú podporované.
Nie sú implementované všetky obsluhy udalostí.
BrowserNepodporuje parameter Ovládaný objekt (záložka Pripojenie).
Riadky nie je možné mazať ani pridávať.
Alarmy
Monitorovanie
Stĺpcový prístroj
Ručičkový prístroj
Trend
XY graf
Objekty nie sú implementované.
ReportObjekt nie je v podporený
Progress barMierne obmedzená činnosť. Tieňový progress bar nie je podporený.

...

V konfigurácii je možné nastaviť farbu osí a plochy grafu. Graf podporuje viac osí Y, ktoré môžu byť statické alebo dynamické.
Podporované sú živé (automatický posun intervalu o zadaný čas), historické aj XY grafy.

...

Implementované priebehy (viď kapitola Popis okna Konfigurácia objektu):


  • Čiara - prepojenie priame, lomené
  • Značka - funkčné sú len niektoré typy
  • Výplň
  • Stĺpik (2D aj 3D) - podporená je iba funkcia "Posledná hodnota"

...

Tabuľku grafu je možné vypnúť a zapnúť. Zobrazuje priebehy aj s poslednou hodnotou. Priebehy je možné zapínať a vypínať a nastaviť ich farbu, výplň, hrúbku a typ (priamy, lomený).

...