Systém D2000 poskytuje pre spracovanie udalostí a implementáciu rôznych výpočtových a procesných algoritmov objekt Event.

Objekt Event konfigurujeme prostredníctvom konfiguračného procesu D2000 CNF. Vo svojej konfigurácii definuje

  • vlastný algoritmus
  • štartovacie podmienky vykonania algoritmu
  • podmienky vykonávania algoritmu
  • rodiča objektu (parent objekt) - proces D2000 Event Handler (prípona .EVH)

Správcom všetkých eventov je proces D2000 Event Handler - klient proces systému D2000. D2000 Event Handler zabezpečuje štartovanie a vykonávanie eventov. Tento proces môže byť v systéme vykonávaný viacnásobne - na rôznych uzloch LAN. Každý proces D2000 Event Handler obsluhuje svoju množinu eventov danú pri konfigurácii systému vzťahom rodič - potomok.
Akciou OPENEVENT je možné "vynútiť" vykonávanie Server eventu na inom procese ako je dané v konfigurácií samotného eventu.

Event sa môže nachádzať v dvoch rôznych stavoch - bežiaci alebo nebežiaci. Ak nastane požiadavka na aktivovanie eventu, pričom niektorý z eventov je už v stave bežiaci, potom od daného momentu sú eventy spracovávané paralelne. Je dokonca možné, aby jeden event bežal vo viacerých inštanciách. Ak dva aktívne eventy nemajú rovnakú prioritu (priorita sa definuje pri konfigurácii každého eventu), je prednostne spracovávaný event s vyššou prioritou.

Algoritmus


Algoritmus eventu je popísaný prostredníctvom jazyka ESL (Event script language). Ide o postupnosť výkonných akcií. Ukončenie eventu, prechod do stavu nebežiaci nastane pri ukončení skriptu (podmienky a spôsob ukončenia sú dané vlastnosťami ESL). Ukončenie eventu taktiež môže byť spôsobené výskytom chyby.

Štartovacie podmienky


Algoritmus eventu je pri splnení určitých štartovacích podmienok aktivovaný (interpretovaný) príslušným procesom D2000 Event Handler (parent proces).

Podmienky vykonávania algoritmu


Podmienky vykonávania algoritmu definujú predovšetkým prioritu, aká je priradená danému eventu. Priorita definuje určité uprednostňovanie vykonávania algoritmov rôznych eventov v prípade ich paralelnej činnosti. Je definovaných 5 prioritných úrovní, pričom priorita 1 určuje najmenšiu, naopak priorita 5 najvyššiu.

Write a comment...