Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafickým objektom typu Bitová mapa je možné priradiť tzv. bitmapovú paletu. Bitmapová paleta určuje bitovú mapu, prípadne sekvenciu bitových máp (animáciu).

Bitmapová paleta (1) sa priradí danému grafickému objektu prostredníctvom paletky Pripojenie objektu v záložke Palety.

paletka Pripojenie objektu - záložka Palety
Write a comment…