Page tree
Title: Zostavy grafických informačných okien (D2000/Tvorba grafických prezentačných okien/Konfigurácia zobrazovacích objektov)  
Author: D2000 Dev Team Oct 12, 2017
Last Changed by: D2000 Dev Team Mar 23, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/npKLAg
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: Konfigurácia zobrazovacích objektov (D2000)
Children (1)
    Page: Konfigurácia zostáv (D2000)
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links