Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis objektov typu Systém.

Meno

Popis

ActAlarm Indikácia aktivity alarmov.
ARCH_TAB Nepoužívané.
ARRAYS Nepoužívané.
BITMAPS Rodič objektov typu Bitová mapa.
CMD_FILES Nepoužívané.
COMPOSITIONS Rodič objektov typu Zostava.
DIAGRAMS Rodič objektov typu Graf.
EXT_FNCT Rodič objektov typu Externá funkcia.
HI_MENU Rodič objektov typu HI Menu.
LOGGROUPS Rodič objektov typu Logická skupina.
ORPHANAGE Sirotinec.
PALETTES Rodič objektov typu Bitmapová paleta, Doplnková paleta a Zobrazovacia paleta.
PICTURES Rodič objektov typu Schéma.
REPORTS Rodič objektov typu Report.
RES_GROUPS Rodič objektov typu Skupina objektov.
SHOW_MASK Rodič objektov typu Zobrazovacia maska.
STATUS_TEXT Rodič objektov typu Stavový text.
STRUCTS Rodič objektov typu Štruktúrovaná premenná.
STRUCTSDEF Rodič objektov typu Definícia štruktúry.
STYLES Rodič objektov typu Textový štýl.
SYSTEM_VAR Rodič objektov typu Systémová premenná.
TIME_CHANNELS Rodič objektov typu Časový kanál, Kalendár a Typ dňa.
TRENDS Nepoužívané.
TXTPALETTES Nepoužívané.
USERS Rodič objektov typu Užívateľ.
USER_VAR Rodič objektov typu Užívateľská premenná.
Write a comment...