Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: msolansky: oprava popisu parametra

...

Code Block
languageesl
themeConfluence
%EDA_WriteCacheInfo(
   INT in _cacheId,
   INT/TEXT in _vektorIdNamevector,
   INT out _errorCode
 );

Parametre

 

ParameterDátový typTypPopis
 1 cacheId INT  INIdentifikátor cache.
 2
 vektorIdName
 vector INT
,
/TEXT  IN
Meno
Id alebo
ID
kód vektora
- NEPOUŽITÝ PARAMETER. JE POTREBNÉ ZADAŤ HODNOTU 0 alebo ""
. Ak je zadané, tak vypíše detailné informácie o vektore v cache.
 3 errorCode INT OUTChybový (návratový) kód.


Info
titleSúvisiace stránky:

EDA cache
Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií

...