Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Funkcia do logu vypíše informácie o klientskej cache, medzi ktoré patrí jej maximálna veľkosť a využitie, ako aj štatistiky úspešnosti operácií nad ňou.

Deklarácia

%EDA_WriteCacheInfo(
   INT in _cacheId,
   INT/TEXT in _vektorIdName,
   INT out _errorCode
 );

Parametre

  Parameter Dátový typ Typ Popis
 1  cacheId  INT   IN Identifikátor cache.
 2  vektorIdName  INT, TEXT   IN Meno alebo ID vektora - NEPOUŽITÝ PARAMETER. JE POTREBNÉ ZADAŤ HODNOTU 0 alebo "".
 3  errorCode  INT  OUT Chybový (návratový) kód.
  • No labels