Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia do logu vypíše informácie o klientskej cache, medzi ktoré patrí jej maximálna veľkosť a využitie, ako aj štatistiky úspešnosti operácií nad ňou.

Deklarácia

%EDA_WriteCacheInfo(
   INT in _cacheId,
   INT/TEXT in _vector,
   INT out _errorCode
 );

Parametre


ParameterDátový typTypPopis
 1 cacheId INT  INIdentifikátor cache.
 2 vector INT/TEXT  INId alebo kód vektora. Ak je zadané, tak vypíše detailné informácie o vektore v cache.
 3 errorCode INT OUTChybový (návratový) kód.
Write a comment...