Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nasledujúci obrázok zobrazuje nástrojový panel Kreslenie.

...

Image Added

Každé tlačidlo, okrem prvých dvoch tlačidiel (1) (tieto umožňujú vyberať jednotlivé objekty alebo skupinu viacerých grafických objektov v schéme), reprezentuje jeden typ grafického objektu. Tlačidlá zahŕňajú základné grafické prvky (2), Zobrazovače (3), objekty v JVM (4),  Windows prvky (5), ActiveX objekty a tlačidlá súvisiace s tenkým klientom (6). Posledné dve tlačidlá (7) umožňujú zostaviť používateľskú ponuku tlačidiel v nástrojovom paneli.

...