Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zobrazovač Progress bar

Zobrazovač Progress bar slúži na indikáciu určitej činnosti, ktorá sa vykonáva v systéme (spracovanie úlohy, čakanie na údaje, atď.).

Príklad zobrazovača Progress bar:

Progress bar - ukážkaImage Modified
- štandardný


Progress bar - ukážkaImage Modified
- tieňovaný


Vytvorenie progress baru

 1. V nástrojovej lište Kreslenie stlačte tlačidlo Progress bar Progress bar.
 2. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude roh diagramu a kliknite myšou.
 3. Umiestnite kurzor na pozíciu v schéme, kde bude protiľahlý roh diagramu a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov pripojenia zobrazovača Progress bar prebieha v paletke Pripojenie objektu prostredníctvom nasledovných záložiek:

Zobrazenie

...

Image Added

1

Image Added

Tlačidlo na výber objektu, ktorého hodnotu bude progress bar zobrazovať.
2

Image Added

Tlačidlo na výber lokálnej premennej, ktorej hodnotu bude progress bar zobrazovať.

Image Added

Editácia objektu

Min., Max.

Hodnoty určujú rozsah, v ktorom sa bude progress bar vykresľovať. Ak je premenná, ktorá sa pripája, menšia ako je nastavená minimálna hodnota, tak progress bar ostane prázdny. Ak je hodnota väčšia, progress bar ostane plný.

...

Parametre na záložke sú uvedené pri popise paletky Pripojenie objektu - záložka Ovládanie.

Skript

...

Definovanie udalosti zvolenej v parametri Udalosť.

Info text/URL

...

Info text

Definovanie informačného textu, ktorý sa zobrazí formou bublinkovej nápovedy pri nastavení ukazovateľa myši nad zobrazovačom po otvorení schémy v procese D2000 HI.
Možnosť použiť Slovník (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

URL

Definovanie URL adresy pre otvorenie internetovej stránky zo schémy. Adresa sa dá nastaviť aj zo skriptu schémy prostredníctvom funkcie %HI_SetOBJURL.

...

Záložka umožňuje nastaviť vzhľad progress baru. Podľa výberu typu progress baru (štandardný/tieňovaný, s objektom/bez objekt) nie sú niektoré funkcie podporované.

...

Image Added alebo Image Added (D2000 V12.1N)

Štandardný / Tieňovaný

Výber medzi typom progress baru.

Pohyb

Rýchlosť
Rýchlosť indikátora činnosti. Môže sa nastaviť od 1 (najnižšia rýchlosť) do 10 (najvyššia rýchlosť).Smer
Určuje, akým smerom sa bude pohybovať indikátor činnosti:

 • smer zľava doprava, odrazí sa a vráti sa naspäť
 • smer zľava doprava a na konci skočí na začiatok
 • smer sprava doľava a na konci skočí na začiatok

Vzhľad

Tvar
Tvar indikátora činnosti.


Plniť
Pri označenom parametri sa rámik postupne vypĺňa zvolenou farbou a podľa toho, ako je nastavený smer pohybu, tak:

 • postupne sa vypĺňa a po jeho vyplnení sa začne postupne mazať
 • postupne sa vypĺňa a po jeho vyplnení sa celý zmaže a opäť sa vypĺňa
 • rámik je celý vyplnený a postupne sa maže, keď sa vymaže všetko, tak sa opäť celý vyplní

Indikátor činnosti
Nastavenie farby aktívneho okna.


Podklad

Nastavenie farby podkladu.


Bunky

Nastavenie farby neaktívnych buniek.


Rámik

Nastavenie vzhľadu rámika okolo celého progress baru.

...

Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazovač Progress bar má v Tenkom klientovi mierne obmedzenú funkčnosť. Tieňový progress bar nie je podporený.
Viac pravidiel na stránke Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient.

Requirements

Minimum supported versionD2000 V12.1N


Info
titleSúvisiace stránky:

Zobrazovače
Funkcie pre ovládanie Grafických objektov

...