Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SetGraphRowNr


Starý názov funkcie
%HI_SetDiatRowNr
Funkcia
Funkcia nastaví číslo (index) zobrazovaného riadku štruktúrovaného objektu v aktívnych objektoch grafu pripojeného k zobrazovaču typu Graf (riadiaca funkcia).
Deklarácia
%HI_SetGraphRowNr(
   INT in refId,
   INT in rowIdxInt
 )

Parametre
refId Odkaz na zobrazovač (referenčná premenná).
rowIdxInt Číslo riadku štruktúrovaného objektu.

Write a comment…