Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis
Jazyk ESL pozná dva druhy funkcií:
  • s návratovou hodnotou
  • riadiace funkcie (bez návratovej hodnoty)
Funkcie s návratovou hodnotou sú bežné funkcie, ktoré sa vyskytujú vo výrazoch a na základe ich vyhodnotenia nadobúdajú hodnotu, ktorá je následne zahrnutá do výpočtu výrazu.

Riadiace funkcie (bez návratovej hodnoty) sú funkcie, ktoré sa nemôžu vyskytovať vo výraze, lebo nenadobúdajú hodnotu. Ich vyhodnotenie má charakter vykonania určitej činnosti, na základe parametrov funkcie. Takéto funkcie sa dajú použiť len v skripte, nie vo výraze napríklad pre objekt typu Počítaný bod.

Všetky doteraz implementované riadiace funkcie sú použité len v kontexte skriptu ESL v rámci Aktívnej schémy.

Riadiace funkcie sa v skripte ESL zapisujú bežne, ako ostatné akcie. Príklad zápisu riadiacej funkcie %HI_VisiblePicture, ktorá skryje, alebo zobrazí schému podľa hodnoty jej jedného parametra.
 
 %HI_VisiblePicture(@FALSE)        ; skrytie schémy
 %HI_VisiblePicture(@TRUE)         ; zobrazenie schémy

 

Chybné použitie riadiacej funkcie v rámci výrazu:
 
 INT _i
 _i := %HI_VisiblePicture(@FALSE)


Súvisiace stránky:

Write a comment…