Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktívna schéma - Funkcie

Štandardná množina funkcií, ktorá je v ponuke pre matematické výrazy, je v prípade aktívnej schémy doplnená funkciami ESL a špecializovanými funkciami pre prácu so schémou a jej komponentmi. Funkcie vždy pracujú so schémou v rámci ktorej je implementovaný skript.
Funkcie aktívnej schémy sú rozdelené do nasledovných skupín:


Poznámka: V systéme D2000 je možné implementovať aplikačnú funkcionalitu použitím jazyka JAVA. Ekvivalenty k funkciám aktívnej schémy sú uvedené v samostatnej on-line dokumentácii, ktorá sa nachádza v podadresári Help programového adresára systému D2000.

Súvisiace stránky:

Write a comment…