Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcie %HI_SetBrowserBackColor, %HI_GetBrowserBackColor


Funkcia
Funkcia %HI_SetBrowserBackColor nastaví farbu pozadia danému políčku v zobrazovači typu Browser (riadiaca funkcia).

Funkcia %HI_GetBrowserBackColor vráti farbu pozadia daného políčka v zobrazovači typu Browser.
Deklarácia
%HI_SetBrowserBackColor(
  INT in refId,
  INT in row,
  INT in col,
  INT in RGB,
 [INT in overrideType = 0]
 )
 
 
 INT %HI_GetBrowserBackColor(
  INT in refId,
  INT in row,
  INT in col
 )
Parametre
refIdOdkaz na zobrazovač (referenčná premenná).
rowRiadok políčka (od 1 ...).
colStĺpec políčka (od 1 ...).
RGBRGB index farby.
overrideType

Prípustné hodnoty pre overrideType:

0 - nastavená farba sa bude aplikovať vždy

1 - nastavená farba sa bude aplikovať iba vtedy, ak bunka nie je farbená zobrazovacou paletou resp. stavovým textom

Poznámka
RGB farbu je možné vytvoriť aj volaním funkcie %MakeRGB.

Ak je parameter row = 0, nastavuje/zisťuje sa farba pre celý stĺpec col.
Ak je parameter col = 0, nastavuje/zisťuje sa farba pre celý riadok row.
Ak sú obidva parametre row aj col= 0, nastavuje/zisťuje sa farba pre celý zobrazovač.
Príklad
 ; nastavenie farby pozadia pre celý zobrazovač
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 0, _RGB)
 
 ; nastavenie farby pozadia pre stĺpec č. 3
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 0, 3, _RGB)
 
 ; nastavenie farby pozadia pre políčko [2,3]
 %HI_SetBrowserBackColor(_browser, 2, 3, _RGB) 

1 Comment

 1. Anonymous

  Ako sa dá nastaviť zrušenie farby - ak chcem, aby sa nastavila farba definovaná nastavením browsera

Write a comment…