Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %MakeRGB


Funkcia
Funkcia konvertuje farbu vyjadrenú zložkami R, G a B na číslo.
Deklarácia
INT %MakeRGB(
   INT in R,
   INT in G,
   INT in B
 )

Parametre
R Výraz - zastúpenie červenej farby vo výslednej farbe.
G Výraz - zastúpenie zelenej farby vo výslednej farbe.
B Výraz - zastúpenie modrej farby vo výslednej farbe.

Číselné hodnoty parametrov R, G a B musia byť v rozsahu 0..255.
Popis
Výsledné číslo je vytvorené nasledujúcim výpočtom:

R + 256*G + 65536*B

Výsledná hodnota je použiteľná ako hodnota pre vyjadrenie farby vo funkciách, ktoré pracujú priamo s farbami (%HI_SetForeColor, ...).
Write a comment…