Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Výber podkladovej bitovej mapy

Podkladová bitová mapa sa vyberá z ponúknutého zoznamu bitových máp a súborov typu JPG, TIF a BMP. Zoznam sa otvorí po kliknutí na tlačidlo umiestnené vpravo od text boxu pod položkou Podklad v okne parametrov schém.

Zoznam podkladových bitových máp

V zozname sú uvedené všetky bitové mapy nachádzajúce sa v podadresári BIGBMP aplikačného adresára, resp. v adresári BITMAPS - podľa výberu adresára. Rozdiel v umiestnení spočíva v tom, že adresár BIGBMP sa na vzdialenej konzole nesynchronizuje so serverom aplikácie.

V stĺpcoch dx a dy sa nachádza rozlíšenie bitovej mapy. Tento údaj sa vypĺňa až po výbere bitovej mapy v zozname. Ak sa namiesto rozmeru zobrazí text "---", znamená to, že sa zo súboru nedala načítať bitová mapa.

Upozornenie:

  • V zozname na výber podkladovej bitovej mapy sa zobrazia len súbory, ktorých meno spolu s príponou nie je väčšie ako 21 znakov.
  • Adresár BIGBMP nie je na vzdialenej konzole synchronizovaný so serverom aplikácie.
  • V dátach schémy sa ukladá iba meno obrázku. Ak sa obrázok nachádza v oboch adresároch, použije sa z adresáru BIGBMP, aj ak bol vybratý zo zoznamu podľa adresára BITMAPS.


Využitie:
Na serveri sa dá používať veľký detailnejší obrázok z adresára BIGBMP a na vzdialených konzolách menší, ľahšie prenositeľný cez počítačové a internetové siete.

Súvisiace stránky:

Write a comment...