Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Objekt typu Definícia štruktúry definuje určitý nenulový počet stĺpcov (položiek). Každá položka je nositeľkou určitých konfiguračných parametrov ktoré sú voliteľne použité v objektoch typu Štruktúrovaná premenná alebo Databáza. Miesto definície a rozsah použitia konfiguračných parametrov vzhľadom na položku štruktúry znázorňuje obrázok (časť 1).

Rodičom všetkých objektov typu Definícia štruktúry je objekt STRUCTSDEF.

Write a comment...