Užívateľské premenné (User Variables) sú objekty, ktorých hodnotu určuje užívateľom vytvorený proces prostredníctvom rozhrania D2000 ObjApi, D2000 VBApi, skriptu objektu typu Event, skriptu aktívnej schémy alebo samotný užívateľ prostredníctvom ovládacích dialógov z grafických schém.

Ak užívateľom vytvorený proces používa rozhranie D2000 ObjApi, môže si volaním funkcie SendChildren vyžiadať popis užívateľských premenných, pre ktoré bol definovaný ako rodič.

Hodnoty užívateľských premenných môžu byť typu:

 • Boolean
 • Integer
 • Real
 • Absolútny čas
 • Časový interval - relatívny čas
 • Text

Použitie užívateľských premenných v systéme D2000:

 • ovládanie výstupných bodov v režime AUTO
 • operandy v logických a aritmetických výrazoch
 • operandy v podmienkach pre vznik a zánik alarmov
 • zobrazenie v grafických schémach
 • zobrazenie v grafoch
Write a comment...