Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utilita Zmena rodiča

Utilita chparent.exe / chparent_ora.exe slúži na offline zmenu rodiča.

"Offline" znamená, že prevádza zmeny priamo do databázy bez interakcie s D2000 serverom. Zmena rodiča sa teda prejaví až po reštarte D2000 servera.

Poznámka: Zmena rodiča je možná aj počas behu D2000 pomocou XML Importu (iba pre objekty typu Meraný bod, Event, Databáza alebo Tabuľka).

Syntax (spúšťa sa z príkazového riadka)


 
 - Sybase/PostgreSQL/MsSql: chparent <app_name> <new_parent_name> <obj_name_mask1> [, <obj_name_mask2> [, ...] ]
 
 - Oracle: chparent_ora <app_name> <new_parent_name> <obj_name_mask1> [, <obj_name_mask2> [, ...] ]
 

Funkčnosť


V konfigurácii aplikácie (priamo v DB) s názvom <app_name> zmení všetkým objektom, ktoré vyhovujú maskám <obj_name_mask1>, <obj_name_mask2>, atď., rodiča na <new_parent_name>.

Zmena rodiča však neprebehne, ak rodič nie je platným čo i len pre jeden objekt. To znamená, že sa kontroluje, či je možné objektu daného typu priradiť zvoleného rodiča.

Pred samotnou zmenou rodiča sa systém spýta užívateľa, či si zmenu skutočne želá (y = áno, ostatné klávesy = nie). V prípade súhlasu sa zmení rodič objektov v konfigurácii aplikácie (priamo v DB).

Možné chyby


 • chybná syntax pre utilitu chparent / chparent_exe
 • nie je možné otvoriť databázu
 • hlásená databázová chyba
 • nový rodič v konfigurácii neexistuje
 • maskám nevyhovuje ani jeden objekt
 • niektorý z objektov nemôže mať nastavený rodič daného typu

Správanie sa v redundancii


Utilita chparent nemení čas zmeny konfigurácie objektov (ModifyTime). Preto ani utilita cfgsynchro nezosynchronizuje takéto zmeny v redundantnom systéme a je nutné upraviť všetky konfiguračné databázy v redundantnom systéme, nielen iba jednu (prípadne použiť export/import konfiguračnej databázy). Možný scenár pre bezvýpadkovú zmenu rodiča v redundantnom systéme je tento:

 1. vypnutie standby (SBS) servera
 2. zmena rodiča objektov v konfiguračnej databáze SBS servera
 3. spustenie SBS servera 
 4. pripojenie sa ku SBS serveru nástrojom CNF a kontrola správnosti zmien rodiča
 5. prehodenie redundancie - SBS server s upravenou konfiguráciu sa stane novým HOT serverom
 6. zmena rodiča objektov v konfiguračnej databáze bývalého HOT servera


Súvisiace stránky:

Write a comment...