Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utility v systéme D2000

Nasledujúca kapitola je venovaná utilitám v systéme D2000.

CheckSQL Testovanie databáz po "tvrdom" výpadku systému.
   
D2000 Ping Testovanie pripojenia a komunikácie klienta systému D2000 s procesom D2000 Server.
   
D2Archive Komprimovanie a dekomprimovanie archívov *.d2a.
   
d2u_service Umožňuje vykonať aktualizáciu aj užívateľovi, ktorý nemá práva na zápis do programového a aplikačného adresára.
   
d2u_client Vykoná aktualizáciu inštalačného a aplikačného adresára oproti FTP serveru a spustí zadaný proces.
   
d2u_reload Používaná utilitami d2u_service a d2u_client na svoju aktualizáciu.
   
d2u_snapshot Vytvorí v aktuálnom pracovnom adresári súbor content.xml.
   
ESL profiler Zabezpečuje zber informácií o vykonávaní jednotlivých akcií všetkých ESL skriptov a ich ukladanie do CSV súborov.
   
lickeyinfo.exe Slúži na zobrazenie / kontrolu stavu inštalovanej licencie k produktu D2000.
   
SCS Config Vytvorenie a správa dvojice servisov - utility StartCli a procesu systému D2000, ktorý je monitorovaný utilitou StartCli.
   
StartCli Automatické spúšťanie a monitorovanie procesov systému D2000, ktoré nemôžu byť spúšťané a monitorované priamo procesom D2000 Server.
   
StartExcel Automatický (periodický) export.
   
StartProject Spustenie programu MS Project, otvorenie dokumentu (*.mpp) a prípadné spustenie makra s parametrami.
   
StartWord Spustenie programu MS Word, otvorenie dokumentu (*.doc) a prípadné spustenie makra s parametrami.
   
Zmena rodiča Off line zmena rodiča.
Write a comment...