XML Import slúži na aktualizáciu konfigurácie objektov pomocou XML súborov.

XML Import je možné spustiť:

Ak je XML Import spustený z klientskeho procesu a XML Repository je v aktívnom stave alebo je zapnutý Automatický XML Export po uložení objektu a súčasne platí, že import neprebieha priamo z adresára určeného pre automatický export objektov alebo z nejakého jeho podadresára, export sa prevedie do adresára určeného pre automatický export.

Pri XML Exporte sa okrem XML súborov vytvárajú aj binárne súbory s príponou bin, ktoré obsahujú doplňujúce dáta k objektom. Tieto súbory sú nevyhnutné pre XML Import. Bližší popis k binárnym dátam XML súboru je uvedený vo vlastnostiach typu SDT_RAW_DATA.

Na čas modifikácie objektu, po uskutočnení operácie XML Import, má zásadný vplyv aj vyhodnotenie sekcie <CRC>.

Pri XML Importe je možná zmena rodiča, avšak iba pre objekty typu Meraný bod, Event, Databáza alebo Tabuľka.

Výsledok operácie XML Import ovplyvňuje nastavenie importovacích parametrov:

Parameter Import z klientov ESL funkcia
DB_ASYNC Nastavenie parametrov pri importe z CNF (dialóg). ON alebo nastavené
UID_STRICT ON alebo nastavené
UID_USEXML OFF alebo nastavené
IGNR_CHECK OFF alebo nastavené
UPD_VARS ON alebo nastavené
GROUP_ADD ON alebo nastavené
IGNR_REFS OFF alebo nastavené

Poznámka 1: XML Import neimportuje z XML súborov object life logy typu CVS.
Poznámka 2: Informácia o operácii XML Import objektu sa zapíše do monitorovacej databázy s kategóriou udalosti Systém. Do stĺpca "Popis" sa zapíše dodatočná informácia, čo spôsobilo import (vytvorenie objektu, modifikácia, ...), do stĺpca "Príčina udalosti" informácia "XML Import" alebo "XML Import from <import_directory>", kde <import_directory> je adresár, z ktorého pochádzal importovaný XML súbor.

Upozornenie: Členstvo objektov v logických skupinách uvedené v sekcii MEMBEROFLOGGROUP XML súboru, má pri operácii XML Import špecifické chovanie. Vždy nahrádza pôvodný zoznam logických skupín, v ktorých sa daný objekt nachádza (akoby GROUP_ADD = OFF). Logické skupiny vyhľadáva najskôr podľa UID objektu, ak sa prepojenie nepodarí, objekt hľadá podľa NAME (akoby UID_STRICT = OFF).

Write a comment...