Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia parametrov komunikačnej linky kategórií TCP/IP-UDP

Linka kategórie TCP/IP-UDP bola navrhnutá pre potreby komunikačných protokolov, ktoré sú postavené priamo nad UDP vrstvou TCP/IP protokolu.  Linka umožňuje aj využívať redundantnú komunikáciu (redundantné sieťové trasy, redundantné sieťové rozhrania) a nakonfigurovať dve IP adresy partnerského počítača. V súčasnosti sú podporené nasledovné protokoly:

Konfiguračné parametre linky TCP/IP-UDP


Primárny server - Host

IP adresa alebo sieťové meno počítača. V závislosti od konkrétneho komunikačného protokolu sa môže jednať o IP adresu počítača s D2000 KOM procesom (vtedy je možné zadať symbolickú IP adresu ALL, ktorá reprezentuje všetky sieťové rozhrania počítača, na ktorých D2000 KOM má počúvať). Toto platí pre protokoly:

V iných komunikačných protokoloch sa jedná o IP adresu počítača, s ktorým D2000 KOM proces komunikuje. Toto platí pre protokoly:

Primárny server - Port

Číslo primárneho UDP portu, na ktorom KOM proces počúva, resp. číslo primárneho UDP portu partnerského počítača, na ktorý sú posielané UDP pakety (viď popis parametra Primárny server - Host).

Použi záložné zariadenie

Pokiaľ nie je zaškrtnutá táto voľba, KOM proces nepracuje so sekundárnou IP adresou/portom a linka funguje bez sieťovej redundancie.

Záložný server - Host

Záložná IP adresa alebo sieťové meno počítača. V závislosti od konkrétneho komunikačného protokolu sa môže jednať o IP adresu počítača s D2000 KOM procesom (vtedy je možné zadať symbolickú IP adresu ALL, ktorá reprezentuje všetky sieťové rozhrania počítača, na ktorých D2000 KOM má počúvať). V iných komunikačných protokoloch sa jedná o IP adresu počítača, s ktorým D2000 KOM proces komunikuje (viď popis parametra Primárny server - Host).

Záložný server -  Port

Číslo záložného UDP portu, na ktorom KOM proces počúva, resp. číslo sekundárneho UDP portu partnerského počítača, na ktorý sú posielané UDP pakety.


V súčasnosti sú parametre záložného servera podporené v protokoloch SNMPMicrotel 700 a Terminal LFC (IEC 870-5).


Súvisiace stránky:

Write a comment…