Spoľahlivosť a kvalita prenosu dát do systému D2000 je jednou z jeho najdôležitejších funkčných vlastností. Podpore komunikačných protokolov a štandardov je venovaná veľká pozornosť. Dbá sa na maximálnu spoľahlivosť a odladenosť prenosov dát testovaním komunikácie v podmienkach priemyselných aplikácií.

Zber dát z I/O zariadení technologických procesov do systému D2000 zabezpečuje komunikačný proces D2000 KOM.

Komunikačný proces podporuje nasledovné štandardy a protokoly :

 • Sériový asynchrónny prenos dát
  • Po fyzických médiách podľa štandardov RS232, RS485, RS422, TTY, M-Bus, rádiové prenosy, telefónne modemy, GSM/GPRS/3G.
  • Typy prenosov request/response, token-passing (napr. štandard ProfiBus).
 • Sériový synchrónny prenos dát
  • Zbernice CAN bus, DeviceNet, HDLC a pod.
 • Komunikačné štandardy
  • Ako napríklad COM/DCOM OPC, OPC UA, DDE, Echelon LonTalk, DLMS.
 • PC-karty
  • Napríklad séria Advantech Data Acquisition Card.
 • Sieťové štandardy
  • Technológie TCP/IP.
 • Výmena dát zdieľanými súbormi

V prípade potreby, proces D2000 KOM umožňuje prácu v offline režime (bez bežiaceho procesu D2000 Server a resp. bez pripojenia k procesu D2000 Server) v režime KOM Archív a vykonávať zber a archiváciu údajov. Po automatickom znovupripojení sa k procesu D2000 Server, proces D2000 KOM odošle hodnoty získané v režime offline.

Write a comment...