Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Protokol Remia E3

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie/zápis údajov z regulátora 1/4 hodinového maxima Remia EEE.

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant, TCP/IP-UDP.
 • Parametre sériovej linky:
  • Prenosová rýchlosť 1200 Baud
  • Žiadna parita, 8 datových, 1 stop bit
 • Parametre UDP linky:
  • Host: IP adresa regulátora
  • Port: UDP port na strane regulátora, kam sú posielané dotazy.
  • Pozn: parametre záložného servera (Host a Port) nie sú v protokole použité

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: Remia E3.
 • Adresa stanice podľa nastavenia adresy na prístroji (0 až 15) zadaná dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #0A).


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms300 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-10

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ci, Co, Di, TiA, TiR.

Adresa je číslo v rozsahu 0 až 300 zadaná dekadicky, prípadne ako hexadecimálne číslo s mriežkou na začiatku (napr. #6A).
Význam jednotlivých adries je v nasledovnej tabuľke č. 2:

Tab. č. 2

Typ hodnotyAdresaPopisRead/Write
Typ hodnoty Ai
Ai0Okamžitý výkon.R
Ai1Priemerný výkon.R
Ai2Dosiahnuté maximum VT.R
Ai3Dosiahnuté maximum NT.R
Ai4Meranie 1 (hlavné) - posledná 1/4 hodina (viď Poznámka).R
Ai5Meranie 2 (podružné) - posledná 1/4 hodina (viď Poznámka).R
Typ hodnoty Ci
Ci0Počet elektromerov.R
Ci1Počet regulačných stupňov.R
Ci2Počet spotrebičov.R
Ci3Regulačný stupeň.R
Ci4Tarif (0=VT, 1=NT).R
Ci5Aktuálny regulačný stupeň.R
Ci6Aktuálny priemerný výkon (%).R
Typ hodnoty Co
Co0Regulovaný výkon VT.R/W
Co1Regulovaný výkon NT.R/W
Typ hodnoty Di
Di0 až 7Typ elektromeru (FALSE=činný výkon [kW], TRUE=jalový výkon [kVAr]).R
Di100 až 164Spotrebiče (FALSE=kľudový stav, TRUE=regulačný stav).R
Di200 až 264Stavový signál (FALSE=neaktívny, TRUE=aktívny).R
Typ hodnoty TiR
TiR0Čas v rámci 15 min. intervalu.R
Typ hodnoty TiA
TiA0Dátum a čas inicializácie.R
TiA1Dátum a čas výpadku napájania.R
TiA2Dátum a čas zmeny konfigurácie.R
TiA3Dátum a čas posledného resetu.R
TiA4Aktuálny dátum a čas.R
TiA5Čas dosiahnutia maxima VT.R
TiA6Čas dosiahnutia maxima NT.R
TiA7Čas poslednej štvrťhodiny.R

Poznámka: Pre hlavné a podružné meranie je možné získať aj hodnoty z archívu prístroja a to za aktuálny a predošlý mesiac. Čítanie archivovaných hodnôt je možné inicializovať z ovládacieho dialógu stanice alebo Tell príkazom GETOLDVAL.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.0 - 22. august 2001 - Vytvorenie dokumentu.
 • Ver. 1.1 - 22. apríl 2008 - Aktualizácia.


Súvisiace stránky:

Write a comment…